3 Słowacja, Tyjatr, Herkules

3 Słowacja, Tyjatr, Herkules