4 Słowacja, Tyjatr, Herkules

4 Słowacja, Tyjatr, Herkules