7 Słowacja, Tyjatr, Herkules

7 Słowacja, Tyjatr, Herkules