9 Słowacja, Tyjatr, Herkules

9 Słowacja, Tyjatr, Herkules