DAROWIZNA

Co to jest darowizna?
Kto może dać darowiznę?
Czy aby przyjmować darowizny musimy spełniać jakieś specjalne warunki?
Czy aby otrzymać darowiznę musimy mieć status organizacji pożytku publicznego?
Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna?
Potrzebna jest nam pisemna umowa darowizny – jak ją zawrzeć, na co zwrócić uwagę?
Czy darowizny przekazane przez organizacje trzeba rozliczyć podatkowo?
Jak się rozliczamy z darowizn? Co to jest formularz CIT-D i kogo dotyczy?

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kontakt z Fundacją Meritum