MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY

logo MFT

IDEA
 Powołanie regionalnego, wieloletniego programu wspierającego edukacyjno-artystyczne działania teatralne dla dzieci i młodzieży z Mazowsza.
 Program powstał zarówno z myślą o rozwijaniu istniejących już grup i inicjatyw, jak również inicjowaniu nowych aktywności teatralno-artystycznych dla dzieci i młodzieży.

ODBIORCY PROGRAMU
 Pogram skierowany jest do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządowców, organizacji pozarządowych, osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Bezpośrednimi odbiorcami programu będą jego uczestnicy programu: instruktorzy teatralni (animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

CELE PROGRAMU
 Zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, poprzez wsparcie działań o charakterze edukacyjno-artystycznym.
 Wspieranie codziennej pracy teatralno-edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą i zdobywanie nowych osób zainteresowanych tym działaniem.
 Aktywizacja wokół teatru społeczności lokalnych – wspieranie działań teatralnych, w które włączają się lokalne organizacje i grupy nieformalne.
 Podejmowane działania powinny się odnosić się do dzieci i młodzieży zamieszkałej w małych miejscowościach, powinny prowadzić do realnego, długofalowego wzmocnienia edukacji artystyczno-teatralnej dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego.

ORGANIZATOR
Mazowiecki Instytut Kultury

PARTNER MERYTORYCZNY
 Fundacja Meritum

F M

 

 

 

 

Kontakt:

 

MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury we współpracy z Fundacją Meritum:

– podsumowanie Mazowieckiego Funduszu Teatralnego 2018

migawki z treningu warsztatowego

– wizyty w środowiskach uczestniczących w projekcie

Kontakt

fb-art

Fundacja Meritum

 

Numer KRS: 0000520730. Data rejestracji: 02.09.2014
NIP: 9522131817  REGON: 147447141
nr konta w PKO BP: 42 1020 1127 0000 1602 0215 7980

05-077 Warszawa ul.Nizinna 10G
e-mail: fmeritum@gmail.com tel.: +48 695 145 144

KONTAKT DLA MEDIÓW – TEL. 601 145 133

Wiadomość została wysłana.
Nieprawdiłowe imię i nazwisko.
Nieprawidłowy temat.
Nieprawidłowy e-mail.
Nieprawidłowa treść wiadomości.
Wyślij