WIĘCEJ NIŻ SENTYMENT

WIĘCEJ NIŻ SENTYMENT jest autorskim przedsięwzięciem Zbigniewa Winiarka realizowanym w ramach statutowej działalności Fundacji Meritum. Wojenne losy młodych (a także ich wychowawców) dzisiaj odczytywane stanowią kanwę projektu. Jego pilotażową częścią jest uhonorowanie 14 poległych i pomordowanych harcerzy Szarych Szeregów w jednym z powiatowych miast pod Warszawą. Autor – mający m.in. wieloletnie doświadczenie harcerskie – korzysta ze swego archiwum, wzbogaconego przez harcerki i harcerzy różnych pokoleń oraz ich rodziny. Projektowi patronuje uznany historyk Profesor Marek M. Drozdowski. Prowadzący projekt współpracuje także z lokalnymi portalami (przede wszystkim z Dawny Powiat Garwolin i OkoliceDawny ŻelechówTrąbki – Huta Czechy i Dawne Gończyce, Sobolew i Okolice) oraz z Muzeum Harcerstwa i redakcją pisma SKAUT. Nawiązano też współpracę z największym pismem regionalnym – tygodnikiem Twój Głos – Gazeta Powiatu Garwolińskiego.

Oprócz internetowej witryny www.harcmistrz.pl (głównie z myślą o najmłodszych odbiorcach), planowane jest wydanie albumu o dziejach i tradycjach garwolińskiego harcerstwa, mającego ponad 100-letnią historię oraz inne publikacje prezentujące m.in. sylwetki harcerskich liderów, różne aspekty aktywności harcerskiej w przeszłości czy opisy historii harcerstwa nie tylko w Garwolinie, ale i w Trąbkach, Żelechowie czy innych miejscowościach powiatu garwolińskiego; na stronie www.harcmistrz.pl dostępnych jest kilkanaście opracowań, które w przystępny sposób można nie tylko przeglądać, ale pobrać i wydrukować.

Jednym z najwartościowszych dokonań Fundacji Meritum w ramach projektu WIĘCEJ NIŻ SENTYMENT jest upamiętnienie 14 poległych i pomordowanych członków Roju „Orłów” Szarych Szeregów (czyli Hufca Harcerzy ZHP w Garwolinie w konspiracji, żołnierzy Armii Krajowej): opracowanie prezentacji ukazującej garwolińskie szaroszeregowe harcerstwo oraz złożenie wniosku do Rady Miasta Garwolina o nadanie poległym i pomordowanym harcerzom honorowego tytułu ZASŁUŻONY DLA MIASTA GARWOLINA. Stosowna prezentacja dostępna jest na www.harcmistrz.pl

Pilotażowa część projektu: UHONOROWANIE 14 CZŁONKÓW SZARYCH SZEREGÓW

Z inicjatywy Zbigniewa Winiarka, prowadzącego projekt WIĘCEJ NIŻ SENTYMENT Fundacja Meritum wraz z gronem dawnych harcerzy oraz ich Rodzin wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta Garwolina o uhonorowanie tytułem ZASŁUŻONY DLA MIASTA GARWOLINA – 14 poległych i pomordowanych członków Hufca Harcerzy ZHP w Garwolinie (w okresie okupacji – Roju „Orłów” Szarych Szeregów, żołnierzy Armii Krajowej).

W trakcie sesji Rady Miasta Garwolina w dniu 25 października 2017r. z inicjatywy Zbigniewa Winiarka 14 członków Hufca Harcerzy ZHP – Roju „Orłów” Szarych Szeregów – żołnierzy Armii Krajowej uhonorowano tytułem „Zasłużony dla Miasta Garwolina”. W uroczystości wzięły udział Rodziny harcerzy, zaproszeni goście (dr Dariusz Gałaszewski – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, hm. Katarzyna Traczyk – Dyrektor Muzeum Harcerstwa, ks. Prałat Ryszard Andruszczak, Jarosław Kargol – Dyrektor CSiK) oraz władze Miasta z Przewodniczącym Rady Markiem Jonczakiem, Burmistrzem Tadeuszem Mikulskim i Sekretarzem Urzędu Cezarym Tudkiem.

Relacja foto z sesji Rady Miasta.

Informacja na stronie internetowej Miasta Garwolina.

Ukazała się specjalna wkładka w tygodniku „Twój Głos – gazeta powiatu garwolińskiego” opracowana przez Zbigniewa Winiarka.

wkladka tg

Dzięki wsparciu Centrum Sportu i Kultury wydano dla Rodzin uhonorowanych Garwolinian oraz Gości opracowanie Zbigniewa Winiarka.

foto

Informacja o poległych i pomordowanych członkach Hufca Harcerzy ZHP w Garwolinie w ramach projektu WIĘCEJ NIŻ SENTYMENT ukazała się w:

loga 2

czwa

Tutaj można wysłuchać reportażu radiowego z udziałem Zbigniewa Winiarka i Stanisława Jaworskiego.

Artykuł w styczniowym numerze pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego 

msp fm

Prezentacja o uhonorowanych dostępna jest na www.harcmistrz.pl oraz www.garwolin.org (powstaje nowa, znacznie rozbudowana wersja – wkrótce będzie udostępniona).

 

Kolejny etap projektu: NADANIE WANDZIE BEKIERSKIEJ TYTUŁU „ZASŁUŻONA DLA MIASTA GARWOLINA”

30 kwietnia br. Rada Miasta Garwolina rozpatrzyła wniosek Fundacji Meritum o nadanie Wandzie Bekierskiej honorowego tytułu „Zasłużona dla Miasta Garwolina”. Wyróżnienie odebrali: Monika Kania-Piątkowska i Robert Kania – dzieci Eugenii Denis, którą w grudniu 1942 roku Wanda Bekierska zaopiekowała się, biorąc 3-letnią dziewczynkę z transportu Dzieci Zamojszczyzny.

foto fm sesja

Uroczystość przyznania wyróżnienia na sesji Rady Miasta Garwolina.

wbeStale wzbogacane szerokie opracowanie Zbigniewa Winiarka poświęcone Wandzie Bekierskiej.

 

Serdeczne podziękowania należą się instytucjom wspierającym nasze działania. Dziękujemy:

loga

 

 

Kolejna część projektu: MŁODZIEŻ W WOJNIE 1920 ROKU

Pennant_of_the_Volunteer_Army_(Second_Polish_Republic)_in_War_192014 sierpnia br. w „Twoim Głosie – Gazecie Powiatu Garwolińskiego” ukaże się obszerne opracowanie autorstwa Zbigniewa Winiarka opisujące udział garwolińskiej i żelechowskiej młodzieży – wspaniały i pełne poświęcenia – w Wojnie 1920. Czytelnicy dowiedzą się  o losach żołnierzy Armii Ochotniczej, którzy w późniejszym latach także dali się poznać jako wojskowi, księża nauczyciele czy urzędnicy: ks. dr phm. Antoni Święcicki, major Czesław Benicki, Tadeusz Michalik czy… Wanda Bekierska. Wkład harcerzy doceniał Józef Haller, który mówił „Zachowanie się harcerzy było bez zarzutu. Bardzo wielu z nich pamiętam, choć ciężkie rany odnieśli, choć bardzo osłabieni, o tem tylko myśleli, ażeby wrócić jak najprędzej na front. A dwa tylko pytania najczęściej zadawali: jak Sprawa stoi, czy bolszewicy odpędzeni, i drugie pytanie: o rodziców.”  Szkoda, że dzisiaj ten bohaterski czas jest w zasadzie przez nas zapomniany, sprowadzony jedynie do „patriotycznych” pokrzykiwań…

 

Jubileuszowa część projektu: GALERIA 100-LECIA

GALERIA 500 16Na początku listopada br. – z racji jubileuszu 100. rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego – w „Twoim Głosie – Gazecie Powiatu Garwolińskiego” zaprezentowana zostanie HARCERSKA GALERIA 100-LECIA, której autorem jest Zbigniew Winiarek. Choć jest to zapewne subiektywne zestawienia, to jest jeszcze sporo czasu, żeby sugestie zainteresowanych mogłyby zostać uwzględnione. Wstępnie GALERIA zawiera 14 postaci z różnych okresów istnienia harcerstwa: od Wojny 1920 Roku, poprzez okres II Rzeczypospolitej, okupację – po 1956 roku, kiedy próbowano odbudować organizację.

 

TABLICA PAMIĄTKOWA  DEDYKOWANA HARCERSKIM WYCHOWAWCOM CZASU WOJNY

tab24 lutego 2019 r. o godz. 10 w Kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie zostanie odprawiona msza św. w intencji wychowawców dzieci i młodzieży czasu wojny, a następnie odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniających hufcowych:

hm. Maria ŚWITALSKA 1937-1938
Wanda BEKIERSKA 1938-1939
phm. Marian JAWORSKI 1932-1942
hm. Czesław CHYTROWSKI 1942-1945

Komitet Organizacyjny, który zajmie się upamiętnieniem dawnych wychowawców garwolińskiej młodzieży okresu okupacji – ukonstytuował się następująco:
> Monika Kania-Piątkowska – Wnuczka W.Bekierskiej
> Grażyna Karwowska-Winiarek – Prezes Fundacji Meritum, Córka harcerza „Orłowa”
> Liliana Kustwan – Wnuczka M.Jaworskiego
> Ppłk dr hm. Wojciech Chytrowski – Syn Cz.Chytrowskiego
> Phm. Tomasz Kowalski – Instruktor harcerski
> Stanisław Mikulski – Rodzina poległych harcerzy Antoniego i Stanisława Mikulskich
> Zbigniew Winiarek – Inicjator przedsięwzięcia

PS. Gdyby ktoś z Państwa czy Państwa znajomych zechciał znaleźć się w gronie fundatorów tablicy – prosimy o kontakt z organizatorami e-mail: harcmistrz@harcmistrz.pl

 

tabWystąpienie Zbigniewa Winiarka w trakcie mszy św. 24.02.2019r. poprzedzającej odsłonięcie tablicy:
Lata ostatniej wojny zazwyczaj wspominamy jako tragiczne, ale był to także czas wspaniałych ludzi, dbających o ograniczenie zgubnych skutków okupacji, w szczególności jeśli chodzi o dzieci i młodzież.
Dzisiaj upamiętnimy czworo harcerskich liderów – Mariana Jaworskiego, Marię Świtalską, Wandę Bekierską i Czesława Chytrowskiego, którzy swą postawą dawali wzorcowy przykład oddania sprawom wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży Garwolina w latach niemieckiej okupacji. Po mszy świętej będzie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która w symboliczny sposób będzie przypominała o ich zasługach dla społeczności lokalnej.
Poczytuję sobie za wielki zaszczyt, że troje z nich było ze mną zaprzyjaźnionych od lat osiemdziesiątych. Z dumą nosiłem krzyż harcerski, który wręczyła mi Wanda Bekierska.
Dzisiaj przywołani bohaterowie to wspaniali garwolińscy obywatele, choć żaden z nich nie urodził się w Garwolinie. Każdy z nich oddał swe najpiękniejsze lata miastu, do którego przywędrował przed laty:
• Marian Jaworski spod Lipnowa,
• Wanda Bekierska z Ukrainy,
• Maria Świtalska z Nałęczowa,
• Czesław Chytrowski z Pakości.
Wszyscy pełnili służbę harcerską; podharcmistrz Jaworski był drużynowym od 1932 roku, a potem hufcowym; w  1939 roku organizował konspiracyjny Hufiec Harcerzy ZHP czyli Rój „Orłów” Szarych Szeregów.
W 1940 r. został szefem referatu organizacyjno-personalnego w Komendzie Związku Walki Zbrojnej. Jego dokonania dla polskiego państwa podziemnego miały miejsce zwłaszcza w obszarze tajnego nauczania – niezwykle ważnego w skali kraju.
Wielu mieszkańców Garwolina pamięta Mariana Jaworskiego jako kierownika szkoły, człowieka oddanego sprawom oświaty i wychowania.
Za swe zasługi dla garwolińskiej społeczności w 1998 roku otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Garwolina”.
Wanda Bekierska – „Zasłużona dla Miasta Garwolina” –  uciekając z rodziną do Polski z Ukrainy ogarniętej bolszewicką rewolucją, jako 17-letnia dziewczyna wraz z bratem brała udział w Wojnie 1920 Roku.
Do Garwolina jako nauczycielka przybyła w 1926 roku, gdzie niebawem związała się z harcerstwem, prowadząc gromadę zuchową „Bożęta” oraz z Polskim Białym Krzyżem – oświatową organizacją pracującą na rzecz strzelców 1 Pułku Strzelców Konnych.
Za swą aktywność w prowadzeniu żołnierskiej świetlicy w 1936 roku otrzymała z rąk dowódcy pułku Odznakę 1 PSK, którą otrzymywali tylko najbardziej zasłużeni.
Była osobą bardzo cenioną przez uczniów i rodziców za wielkie serce, zaangażowanie w wychowywanie dzieci i młodzieży. Jedna z druhen napisała o Pani Bekierskiej: „Wielki i szlachetny człowiek, wzór społeczniczki i patriotki. Tego nazwiska nie da się wymazać z pamięci”. Warto wspomnieć, że Wanda Bekierska – podobnie jak i inni mieszkańcy Garwolina – w czasie wojny przyjęła na wychowane dzieci z Zamojszczyzny.
Harcmistrz Maria Świtalska związana była ze środowiskiem garwolińskich harcerek od połowy lat trzydziestych.  W 1937 roku, w wieku 23 lat rozpoczęła pracę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 w Garwolinie i jednocześnie objęła obowiązki hufcowej Hufca Harcerek, które przejęła po Niej Wanda Bekierska.
Na początku 1939 roku została mianowana komendantką Pogotowia Harcerek Chorągwi Lubelskiej. Po zorganizowaniu w Okręgu Lubelskim Armii Krajowej Wojskowej Służby Kobiet, objęła w niej funkcję kierowniczki sekcji łączności konspiracyjnej. W 1943 roku została komendantką Chorągwi Lubelskiej Harcerek. W drodze powrotnej z odprawy w Warszawie 2 listopada 1943 roku została aresztowana w pociągu za przewożenie konspiracyjnych materiałów. Uwięziona natychmiast w dworcowym areszcie na stacji kolejowej Gołąb – odebrała sobie życie w nocy z 2 na 3 listopada 1943 r. mając niespełna 30 lat. Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
Po ucieczce z transportu do Rzeszy i aresztowaniach Czesław Chytrowski zostaje wysiedlony wraz z rodziną w okolice Garwolina, gdzie aktywnie włącza się do konspiracyjnej pracy Szarych Szeregów i od  października 1942 r. do marca 1945 r. pełni obowiązki komendanta konspiracyjnego Hufca ZHP – Roju „Orłów” Szarych Szeregów w Garwolinie.
Kierowany przez druha Chytrowskiego (pseudonim „Szary Wilk”)  rój rozwijał różnorodną działalność, ukrytą pod kryptonimami: „N” („October” i „Bald 1918”), „WISS” (Wywiad i Informacja Szarych Szeregów), „M” (Młodzież), a także prowadził liczne szkolenie bojowe oraz tajne nauczanie. Całe Jego życie było dowodem na przywiązanie do harcerskich ideałów, by „całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim”.
Wszyscy harcerze Szarych Szeregów – Zawiszacy, z Grup Szturmowych i Bojowych Szkół – uznani zostali za żołnierzy Armii Krajowej.
Marian Jaworski, Maria Świtalska, Wanda Bekierska i Czesław Chytrowski reprezentują liczną grupę tych, którzy w okresie II wojny światowej chronili dzieci i młodzież Garwolina od zgubnych skutków wojny, ucząc ich na tajnych kompletach oraz wychowując w konspiracyjnym harcerstwie – Szarych Szeregach.
Spośród 241 członków garwolińskich Szarych Szeregów, a wszyscy oni byli wychowankami Mariana Jaworskiego, Marii Świtalskiej, Wandy Bekierskiej oraz Czesława Chytrowskiego, aż 14  oddało swoje młode życie ukochanej Polsce. Mam wielką satysfakcję, że ci chłopcy dzięki moim staraniom zostali wyróżnieni przez Radę Miasta Garwolina tytułami „Zasłużony dla Miasta Garwolina”.
Przywołajmy nazwiska poległych i pomordowanych młodych harcerzy podczas wojny, których także chciałbym wymienić i przypomnieć podczas dzisiejszej uroczystości – Baranowski, Dłużniewski, Floriańczyk, Kotlarski, Maszkiewicz, Mikulski, Wieteska, Wysokiński, Zarębski, Zimny – nazwiska te brzmią znajomo, bo byli to chłopcy stąd, tu wzrastali i powinni na zawsze pozostać w pamięci dzisiejszych Garwolaków.
RELACJE Z UROCZYSTOŚCI:
Oficjalny serwis Miasta Garwolina
Portal eGarwolin.pl
Regionalny portal informacyjny podlasie24
Kurier Garwoliński
Wirtualny Garwolin
Relacja fotograficzna

FELIETON MARIUSZA SZCZYGŁA W DUŻYM FORMACIE

W „Wyborczej” z 26 marca 2019r., a właściwie w „Dużym Formacie” – felieton Mariusza Szczygła o ponad 30-letnich staraniach zachowania pamięci o losach 14 poległych i pomordowanych harcerzach Szarych Szeregów przez Zbigniewa Winiarka, prowadzącego nasz projekt „Więcej niż sentyment”.
Warto przypomnieć, że Miasto Garwolin nadało im w 2017 roku – na wniosek Fundacji Meritum – tytuły „Zasłużony dla Miasta Garwolina”.

szcz caly na pol winieta df ok

Kontakt

fb-art

Fundacja Meritum

 

Numer KRS: 0000520730. Data rejestracji: 02.09.2014
NIP: 9522131817  REGON: 147447141
nr konta w PKO BP: 42 1020 1127 0000 1602 0215 7980

05-077 Warszawa ul.Nizinna 10G
e-mail: fmeritum@gmail.com tel.: +48 695 145 144

KONTAKT DLA MEDIÓW – TEL. 601 145 133

Wiadomość została wysłana.
Nieprawdiłowe imię i nazwisko.
Nieprawidłowy temat.
Nieprawidłowy e-mail.
Nieprawidłowa treść wiadomości.
Wyślij