O nas

Szanowni Państwo.

Celem statutowym Fundacji Meritum jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego zwłaszcza w zakresie kultury, tradycji, edukacji oraz rozwoju demokracji. Wartością Fundacji jest oparcie działań na zespole – ludziach z doświadczeniem  i wiedzą merytoryczną w zakresie realizacji różnych projektów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, w tym edukacyjnych, społecznych, informacyjnych, kulturalnych czy komercyjnych.

Każdy z nas od wielu lat realizuje ciekawe i różnorodne  projekty, trudne z uwagi na podejmowane tematy, kwestie organizacyjne czy logistyczne. Łączy nas wszystkich chęć do działania, podejmowanie trudnych wyzwań, niestandardowe pomysły i umiejętność osiągania stawianych celów. Wśród  związanych z Fundacją osób są ludzie zawodowo związani z wieloma branżami, ale połączenie ich doświadczenia, wiedzy, umiejętności nieraz sprawdziło się w organizacji wspólnie licznych projektów. W Fundacji są osoby, które stworzyły znane dziś formaty radiowe, zorganizowały liczne międzynarodowe projekty edukacyjne, osoby związane z wizerunkiem i promocją znanych korporacji i marek, osoby które zdobywały i rozliczały środki międzynarodowych projektów. Są wśród nas osoby z doświadczeniem: telewizyjnym i filmowym, marketingowcy, PR-owcy, organizatorzy imprez, prawnicy, logistycy, technicy, graficy, plastycy… Połączenie umiejętności każdego z osobna to wartość, która daje gwarancję realizacji projektu.

Fundacja Meritum zaprasza także do współpracy i udziału w realizowanych przez nas projektach. Zapraszamy osoby chętne do zdobywania doświadczenia przy projektach, sponsorów, partnerów biznesowych – każdego, z kim będzie nam po drodze realizować ciekawe projekty.

Grażyna Karwowska-Winiarek
Fundator i Prezes Fundacji

Dear Ladies and Gentlemen,

Statutory objective of Meritum Foundation is to act for a comprehensive development of Polish society, particularly in the field of culture, tradition, education and development of democracy. The value of the Foundation is to base the action on the team – people with experience and substantive knowledge in the scope of realization of various national and international projects including educational, social, information, cultural or commercial projects.

Each of us for many years has been carrying out interesting and various projects, difficult due to subjects taken, organizational or logistical aspects. The desire to act, taking on difficult challenges, unusual ideas and ability to achieve set goals connect us all. Among individuals related with Fundation are people professionally engaged in many lines of business, but the combination of their experience, knowledge, skills many times has shown successful in the organization of numerous of projects together. In the Foundation are people who created today well-known radio formats, have organized numerous of international education projects, people related to the image and promotion of well-known corporations and brands, people who have obtained and settled funds of international projects. Among us are people with television and film experience, marketing specialists, PR specialists, event organizers, lawyers, logisticians, technicians, graphic designers, artists… The combination of individual skills of each of us is a value that guarantees the realization of the project.

Meritum Foundation would also like to invite to co-operate and to participate in projects carried out by us. We would like to invite persons willing to gain experience in projects, sponsors, business partners – everyone with head screwed on and heart on sleeve.

Grażyna Karwowska-Winiarek
Founder and President of the Foundation

Projekty

Pierwszy wrześniowy weekend z VI Międzynarodowym Festiwalem Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”

Pierwszy wrześniowy weekend z VI Międzynarodowym Festiwalem Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”

W dniach 4-5 września w Warszawie na Rynku Nowego Miasta po raz szósty odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”. To wyjątkowa okazja do spotkania z mistrzami teatru ulicznego z Europy i z Polski. Spektakle dla publiczności są bezpłatne. A już tę niedzielę festiwalowe gołębie pofruną do nieba. VI edycja Festiwalu „Lalka na Scenie” rozpocznie […]
Polska, Włochy, Słowacja, Czechy oraz Francja. Artyści i spektakle tegorocznego VI Międzynarodowego Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”

Polska, Włochy, Słowacja, Czechy oraz Francja. Artyści i spektakle tegorocznego VI Międzynarodowego Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”

W dniach 4-5 września w Warszawie na Rynku Nowego Miasta odbędzie się VI Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”. To wyjątkowa okazja do spotkania z mistrzami teatru ulicznego z Europy. W tym roku na Festiwalu wystąpią: Ouzeri Lyes, Theatre des Marionnettes Again (Francja), spektakl pt. „Polichinelle” Ivan Gontko/ Rebeka Gontkova, Teatr Tyjatr (Słowacja), spektakl pt. „Wskrzeszona […]
Artyści tegorocznego VI Międzynarodowego Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”

Artyści tegorocznego VI Międzynarodowego Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”

W dniach 4-5 września w Warszawie na Rynku Nowego Miasta odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”. To wyjątkowa okazja do spotkania z mistrzami teatru ulicznego z Europy. VI edycja Festiwalu „Lalka na Scenie” rozpocznie się w sobotę 4 września na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Od 12.00 do 16.00 o każdej pełnej godzinie rozpocznie się […]
Festiwal „Lalka na Scenie” 2021 rozpocznie tegoroczny rok szkolny!

Festiwal „Lalka na Scenie” 2021 rozpocznie tegoroczny rok szkolny!

Bezpłatne spektakle uliczne, rodzinna atmosfera, wiele emocji i radości, spotkania z Mistrzami teatru, teatr uliczny „od kuchni”, marionetki i pacynki na wyciągnięcie ręki, najstarsza na świecie marionetka, muzyka płynąca z zabytkowej katarynki, spotkania i rozmowy z artystami. To wszystko już w pierwszy wrześniowy weekend, 4-5 września. Zapraszamy na Rynek Nowego Miasta w Warszawie. Spektakle każdego […]
VI Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie” już niebawem!

VI Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie” już niebawem!

VI Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie” odbędzie się tuż po wakacjach, 4-5 września w Warszawie na Rynku Nowego Miasta. Rodzinne, wyjątkowe spotkania z ulicznym teatrem dedykowane są jak zawsze dla Widzów w każdym wieku. Wszystkie prezentacje Mistrzów teatralnych są bezpłatne.  W tym roku na Festiwalu gościć będą artyści najlepsi artyści. Widzowie zobaczą prezentacje […]
V Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „LALKA NA SCENIE” 2020

V Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „LALKA NA SCENIE” 2020

Pierwszy wrześniowy weekend z V Międzynarodowym Festiwalem Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie” W dniach 5-6 września w Warszawie na Rynku Nowego Miasta po raz piąty odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie”.  To wyjątkowa propozycja spędzenia czasu z teatrem ulicznym dla dzieci i dorosłych. Spektakle i dodatkowe aktywności dla publiczności są […]
Harmonogram LALKA NA SCENIE 2020

Harmonogram LALKA NA SCENIE 2020

                                      .           .
A JESIENIĄ – ŁAMIGŁÓWKA TEATRALNA

A JESIENIĄ – ŁAMIGŁÓWKA TEATRALNA

Łamigłówka Teatralna to miejsce, w którym dzieci i młodzież odkrywają tajemnice teatru, jest atrakcyjną pozaszkolną formą edukacji teatralnej. Łamigłówka – to specjalnie zaprojektowana instalacja tworząca intrygującą, nieco tajemniczą przestrzeń. Widzowie wędrują od miejsca do miejsca, od zdarzenia do zdarzenia. Poprzez działania interaktywne w Łamigłówce Teatralnej dzieci ucki. Łamigłówka jest próbą udostępnienia dzieciom poprzez doświadczenie ogromnej różnorodności […]
4 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ULICZNYCH TEATRÓW LALKOWYCH LALKA NA SCENIE WARSZAWA 2019

4 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ULICZNYCH TEATRÓW LALKOWYCH LALKA NA SCENIE WARSZAWA 2019

4 Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych LALKA NA SCENIE odbywa się tradycyjnie w Warszawie w dniach 12-14 lipca 2019 roku w 2 lokalizacjach – 12 w Teatrze RAMPA, a 13-14 – na Rynku Nowego Miasta. Dyrektorem Festiwalu jest Grażyna Karwowska-Winiarek, a dyrektorem artystycznym – Ivan Gontko; zapewnia to projektorowi ciągłość i umożliwia jego rozwój zgodnie z początkowymi […]
MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY 2019

MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY 2019

Mazowiecki Instytut Kultury wraz z Fundacją Meritum przystępują do realizacji kolejnej edycji projektu Mój Teatr/Mazowiecki Fundusz Teatralny 2019. MFK to regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci […]
POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY

POLSKO-CZESKIE DNI KULTURY

Jesienna edycja programu, podobnie jak „Polsko-czeska wiosna literatury”, przebiega pod hasłem – „100-lecie niepodległości Polski i Czech”. Organizatorami są instytucje kultury oraz fundacje i stowarzyszenia z obu krajów: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Meritum, Czeskie Centrum w Warszawie, Stowarzyszenie Popular w Pradze i Instytut Polski w Pradze. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Ambasador Czeskiej Republiki. Projekt […]
MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY

MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY

IDEA  Powołanie regionalnego, wieloletniego programu wspierającego edukacyjno-artystyczne działania teatralne dla dzieci i młodzieży z Mazowsza.  Program powstał zarówno z myślą o rozwijaniu istniejących już grup i inicjatyw, jak również inicjowaniu nowych aktywności teatralno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. ODBIORCY PROGRAMU  Pogram skierowany jest do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządowców, organizacji pozarządowych, osób […]
3 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ULICZNYCH TEATRÓW LALKOWYCH LALKA NA SCENIE WARSZAWA 2018

3 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ULICZNYCH TEATRÓW LALKOWYCH LALKA NA SCENIE WARSZAWA 2018

  Kończą się przygotowania do trzeciej edycji tego Festiwalu, który odbędzie się dniach 13-15 lipca 2018 roku w Warszawie. Spotkamy się  najpierw w piątek 13 lipca przed Teatrem Rampa, a potem tradycyjnie już w sobotę i niedzielę 14-15 lipca br. na Rynku Nowego Miasta. Chcemy zaprezentować kolejnych artystów z krajów, gdzie tradycje ulicznego teatru lalkowego są wciąż […]
14 zapomnianych historii, młodych chłopaków, którzy zginęli w okresie wojny, najmłodszy miał 16 lat… pochodzili z Mazowsza, Garwolina.

14 zapomnianych historii, młodych chłopaków, którzy zginęli w okresie wojny, najmłodszy miał 16 lat… pochodzili z Mazowsza, Garwolina.

Zginęli w różnych okolicznościach, przerywając swoje dorastanie. Byli to młodzi, energiczni, aktywni społecznie Ludzie. Chcieli żyć jak każdy młody Człowiek. Franek, Kazik, Janek, Antek, Stefan, Staszek, Mietek, Antek, Zygmunt, Leon, Zygmunt, Heniek, Rysiek Zbyszek… – to losy już niezapomniane. Historie 14-nastu warte są przypomnienia, zwłaszcza teraz, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Pomordowani, zabici, zastrzeleni, skatowani, […]
2 Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych LALKA NA SCENIE Warszawa 2017

2 Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych LALKA NA SCENIE Warszawa 2017

To już druga edycja naszego Festiwalu. Tym razem spotykamy się w połowie lipca, podobnie jak rok temu, ale nie tylko na Rynku Nowego Miasta. Niektórzy z naszych Gości zaprezentują się także w Teatrze RAMPA. Tradycje ulicznego teatru lalki w tym roku zaprezentują artyści z Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Węgier i Słowacji. Cieszymy się, że i […]
SCENA NARVIL 2017

SCENA NARVIL 2017

Hotel Narvil Conference & Spa to wyjątkowe miejsce położone wśród lasu i nad brzegiem Narwi, jedynie 40 minut od centrum Warszawy, to połączenie eleganckiego hotelu, nowoczesnego centrum konferencyjnego i ekskluzywnego spa. Doskonała lokalizacja nad brzegiem Narwi, dyskretna i zaciszna atmosfera okolicy oraz bogaty wybór atrakcji i możliwości wypoczynku tworzą niezwykłą ofertę Hotelu. To miejsce obdarzone […]

Partnerzy

logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

Kontakt

fb-art

Fundacja Meritum

 

Numer KRS: 0000520730. Data rejestracji: 02.09.2014
NIP: 9522131817  REGON: 147447141
nr konta w PKO BP: 42 1020 1127 0000 1602 0215 7980

05-077 Warszawa ul.Nizinna 10G
e-mail: fmeritum@gmail.com tel.: +48 695 145 144

KONTAKT DLA MEDIÓW – TEL. 601 145 133

Wiadomość została wysłana.
Nieprawdiłowe imię i nazwisko.
Nieprawidłowy temat.
Nieprawidłowy e-mail.
Nieprawidłowa treść wiadomości.
Wyślij